Experientia Docet, werk voor 50plussers

Werkt voor 40 tot 70 plussers en werkgevers

Neem direct contact op
0653771343
info@stage50plus.nl

Blog

Oud en generatiemanagement

Oud rond je veertigste

Mooi bericht van Sybren van der Schaar. In zijn artikel geeft aan dat je in hedendaagse organisatie al oud bent rond je veertigste op de arbeidsmarkt. Nu lijkt me veertig wat overdreven maar wat je wel ziet, is dat als je boven de vijftig bent (50plus) dat het heel lastig wordt. Wanneer je dan nog van baan wil veranderen, dan wordt het wel heel moeilijk. Vandaar dat oudere werknemers meestal op hun plaats blijven zitten. Ze verdienen redelijk en hebben bestaanszekerheid. Echter als ze ontslagen worden, dan gaat het mis. Elke werkgever kijkt eerst naar geboortedatum, maar in een tweede blik kijken ze of je niet te lang op dezelfde arbeidsplek gezeten heb. Ja, dat is dan helaas waar. Natuurlijk ben je niet meer van baan verwisseld. Zo houden we alles in stand.

50plus en de pvda

Het tij zit echter mee. De krapte op de arbeidsmarkt wordt groter. Er is nu al een groot tekort aan docenten, mensen in de zorg en in de ICT. Met een klein beetje bijscholing kunnen oudere zijstromers aan de slag. Het plan van de PvdA besteedt ook aandacht aan ouderen (55plus).  Zij stelt dat ouderen gesteund moeten worden door lagere werkgeverslasten.  Dat is onzin, want er zijn al veel subsidies voor oudereren. Waar wel omgaat, is dat er extra inzet moet komen voor omscholing en dat werkgevers veel meer aan generatiecontracten moet doen. Nu nog geld vrijkomen voor stages voor 50plus en Experientia Docet is gelukkig.

generatiemanagement

In het stuk van Sybren staat nog een hele mooie zin, die luidt ” Vertragende wijsheid is aan het verdwijnen in onze organisaties”. Het geeft aan dat meer bezinning nodig is waardoor innovatie meer duurzaam wordt. Laten we CV’s aanvullen met de compentie “Vertragende wijsheid” want dat is onderscheidend