Experientia Docet, werk voor 50plussers

Werkt voor 40 tot 70 plussers en werkgevers

Neem direct contact op
0653771343
info@stage50plus.nl

Category: Blog

Pensioen voor 50plussers

Vijftigplus en pensioen Per 1 januari a.s. gaat de pensioen richtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Dat is al een besluit, je leest daar echter weinig over. Wat betekent dat voor het pensioen voor  50plussers die geen werk hebben. Nu is dat wel logisch want voor veel Nederlanders is dat een ver van mijn bed show. […]

Read More

Werken voor 50plus

Het is vakantietijd, veel mensen zijn dan afwezig. Het is rustiger op de weg, wat minder telefoon, wat minder e-mail. In zo periode is het fijn om eens wat oude zaken door te nemen. Was er niet een project, werken voor 50plus. Werken voor 50plus Was dat geen project van John de Wolf, is hij […]

Read More

Oud en generatiemanagement

Oud rond je veertigste Mooi bericht van Sybren van der Schaar. In zijn artikel geeft aan dat je in hedendaagse organisatie al oud bent rond je veertigste op de arbeidsmarkt. Nu lijkt me veertig wat overdreven maar wat je wel ziet, is dat als je boven de vijftig bent (50plus) dat het heel lastig wordt. […]

Read More

Nieuwe mogelijkheden voor 50plus

Nieuwe mogelijkheden voor 50plus Gaat het er nu toch van komen. Werkgevers die de nieuwe doelgroep gaan ontdekken. Laten we het hopen, want de groep 50plussers die nog graag willen werken, is veel te groot. Uit onderzoek van TNO blijkt dat werkgevers inmiddels maatregelen nemen om doorwerken na de pensioengerechtige leeftijd mogelijk te maken. Reeds […]

Read More

Kans op werk 3% deel 2

  werk voor 50plus De uitzending van Radar was gisteren voor een groot deel gewijd aan het basisinkomen. In het kort gezegd is dat een onvoorwaardelijk gegarandeerd inkomen voor iedereen.  Annemarie van Gaal, de ondernemer en columnschrijver bepleit deze mogelijkheid voor alle zestigplussers. Deze verloren groep maakt nauwelijks kans op de arbeidsmarkt. Antoinette Hertsenberg interviewt […]

Read More

Kans op werk 3% deel 1

werk voor 50plus De uitzending van Radar was gisteren geheel gewijd aan de kans van ouderen op de arbeidsmarkt. Antoinnette Hertsenberg interviewde werknemers die op oudere leeftijd werkeloos geraakt zijn. Even wat schrikbarende cijfers rondom deze groep. Vanaf 55 jaar heb je nog 10% kans op een baan. Dit is geslonken tot 3% vanaf je […]

Read More

Persoonlijke ontwikkeling door stage

Stage is zo gek nog niet Het initiatief van Kees Hulsman om 50plussers aan een stageplek te koppelen is inderdaad zo gek nog niet. Uit mijn gesprekken als coach met 50plussers blijkt dat zij het werk missen en te weinig sociale contacten hebben om nog uit een netwerk te kunnen putten. Maria Hulsebosch is coach […]

Read More

Veel ervaring, nooit ziek en toch geen werk.

Beeldvorming 50plus Ouderen hebben last van verkeerde beeldvorming, die is wat Jan van Ours, hoogleraar Arbeidsmarkt, afgelopen vrijdag benoemd aan de Eramusuniversiteit, terecht constateert. Nog steeds overheerst bij werkgevers het beeld dat ouderen vaker ziek zijn dan jongeren en bovendien erg duur. Het blijkt een hardnekkig misverstand bij werkgevers. Het heeft echter wel effect, het […]

Read More

Vijftigplus, de nieuwe generatie

Welkom bij Experientia Docet, een nieuw initiatief om van Nederland de meest krachtige economie van Europa te maken door maximale inzetbaarheid van het arbeidspotentieel.

Read More