Experientia Docet, werk voor 50plussers

Werkt voor 40 tot 70 plussers en werkgevers

Neem direct contact op
0653771343
info@stage50plus.nl

Blog

Generatiemanagement: must of onzin

Wat is generatiemanagement

Generatiemanagement is een vorm van management die zich richt op optimale en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, rekening houdend met de verschillende behoeften en ambities van medewerkers én de doelen en wensen van de organisatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verbetering van het rendement. Het klinkt als een moderne term en past ook in deze tijd.

Bij generatiemanagement wordt uitgegaan de 4 naoorlogse generaties: de babyboomers, generatie X, de pragmatische generatie en generatie Y. Elke generatie omvat ongeveer 15 jaar en heeft haar eigen kenmerken die voortkomen uit de in die periode spelende beïnvloedingsfactoren. Dit zorgt ervoor dat er verschillen zijn tussen de wijze waarop de verschillende generaties in de zakelijke en sociale omgeving acteren. Verschillen die enerzijds (en zeker ook in eerste instantie) leiden tot een tegenstelling, maar anderzijds (op iets langere termijn) ook tot vernieuwing en ontwikkeling kunnen leiden. En zeker aan dat laatste is behoefte in deze tijd waarin we moeten vaststellen dat we aan het vastlopen zijn.

De rol van generatiemanagement

Vanuit welke rol je er ook tegenaan kijkt, onze (zakelijke) samenleving loopt tegen haar grenzen aan. We hebben grote welvaart gekend, we hebben tal van technologische ontwikkelingen mee mogen maken, maar laten we eerlijk zijn: de rek is eruit en er is behoefte aan herbezinning op bestaande scenario’s en de wens aan het ontdekken van nieuwe, sprankelende ideeën. Juist die kunnen vorm en gestalte krijgen door gebruik te maken van de dynamiek en het samenspel tussen generaties.

Blijf in gesprek, ook met vijftigplus

Laten we blij zijn met het bestaan van dit fenomeen en laten we er vooral over met elkaar in gesprek zijn en blijven. Het puur vaststellen van de aanwezigheid en er verder niets mee doen, zou enorm jammer zijn. De verschillende generaties hebben elkaar enorm veel te bieden en dat betekent dat er sprake moet zijn van uitwisseling van denkbeelden om te komen tot nieuwe ideeën voor groei en ontwikkeling.

Generatiemanagement is dus een must en het is onzin om het niet op de agenda te zetten!!

Experientia Docet staat ook open voor gastschrijvers. Dit is een bijdrage van
Robert Jan Kramer, trainer/coach W.E.P. trainingen