Experientia Docet, werk voor 50plussers

Werkt voor 40 tot 70 plussers en werkgevers

Neem direct contact op
0653771343
info@stage50plus.nl

Blog

Hoog sensitief en vijftigplus, wat is het verband

Wat is hoog sensitief

De term hoog sensitief is nog niet zo oud. Het gaat om hoog gevoelige mensen die anders omgaan met prikkels dan dat je zou verwachten. Hoog sensitief en vijftigplus, wat is het verband. Wanneer je ouder wordt, dan neemt meestal het empathisch gevoel toe, maar dit is niet hoog sensitief.  De meeste personen die een emotionele prikkel krijgen, verwerken die prikkel in een tijdspanne X.  De dezelfde prikkel die door een hoog sensitief persoon wordt ontvangen, heeft echter een veel langere verwerkingstijd nodig. De prikkel komt veel intenser binnen. Je kunt het een beetje vergelijken met de tegenpool, degene die wat op zichzelf gericht is (ook wel autistisch genoemd, maar dat is wel een verzamelbegrip). Hier komt vaak het emotionele signaal juist heel slecht binnen.

Ervaringen met hoog sensitief

Ik weet nog goed toen ik dat voor het eerst te maken had. Een collega, voor het gemak noem ik haar even Nikki, wilde graag wat projectwerkzaamheden doen. Het was voor mij een nieuw project waar nog veel nieuwe dingen ontdekt en beschreven moesten wordenwirwar van signalen.  Ik verwachte een hoge mate van zelfredzaamheid, want ze was slim en bepaald niet op haar mondje gevallen. Het ging echter helemaal mis. Er kwam geen werk uit haar handen en ik zag de uren maar oplopen. Nikki ervaarde een enorme stress, ze raakte overprikkeld en had het gevoel dat het leven uit haar gezogen werd. Ik kreeg ook steeds minder begrip voor haar

Ze werd totaal ongevoelig en de situatie was onhoudbaar. Ik begreep niet wat er aan de hand was.

Dat was vreemd, want ik had Nikki juist ervaren als bijzonder creatief, meedenkend en intuïtief. Exact wat ik nodig had bij dit startende project waar met de nodige tact gegevens verzameld moesten worden. Achteraf heb ik pas gehoord dat Nikki hoog sensitief is en dat haar gedrag stereotiep was.

Herkenning signalen

Het blijkt best lastig om hoog sensitieve mensen te herkennen. Zij komen vaak over als een mensen mens, wel wat perfectionistisch maar heel benaderbaar. Toch zijn er belangrijke signalen, zij maken zich vaak veel zorgen over ogenschijnlijk kleine dingen. Je ziet ze als het ware onrustig worden als er veel nieuwe signalen binnenkomen. Het is voor ze lastig om nieuwe dingen in te schatten en ervaren veel nieuwe prikkels als een bedreiging. Ze hebben moeite met veranderingen. Het uit zich ook vaak in lichamelijke klachten, zoals maag- en darmklachten.

Waarde voor de organisatie

Als je deze symptomen ziet, ga dan eens wat doorvragen. Ze hebben vaak een sterk vermogen om situaties aan te voelen, denken in beelden en voelen stemmingen voortreffelijk aan. Er zijn nog wel meer kenmerken, zie ook …Toch zijn mensen als Nikki van grote waarde, zolang wij maar in staat zijn om aan hun gevoel een concreet doel te kunnen koppelen. Dat geeft ze rust en in die bandbreedte die dan ontstaat, komt hun creativiteit volledig tot zijn recht.

Er is geen relatie tussen hoog sensitief en vijftigplus zijn. Wel zijn vijftigplussers vaak meer sensitief dan jongere medewerkers.

zie ook stage50plus.nl/comfortzone