Experientia Docet, werk voor 50plussers

Werkt voor 40 tot 70 plussers en werkgevers

Neem direct contact op
0653771343
info@stage50plus.nl

Blog

Pensioen voor 50plussers

Vijftigplus en pensioen

Per 1 januari a.s. gaat de pensioen richtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Dat is al een besluit, je leest daar echter weinig over. Wat betekent dat voor het pensioen voor  50plussers die geen werk hebben.
Nu is dat wel logisch want voor veel Nederlanders is dat een ver van mijn bed show. Dat komt mede omdat pensioen vraagstukken vaak buitengewoon ingewikkeld zijn. Er is echter wel de laatste jaar veel verbeterd.  De jaarlijkse verplichte pensioenbrief die pensioenaanbieders aan hun klanten sturen, is veel leesbaarder dan vroeger.  Tevens wat ik vaak hoor, ja, ik kan er toch niets aan veranderen. Het is zo, ik heb het te accepteren.

Dit is allemaal waar, het opbouwen van individuele pensioenen die toch onder een collectief vallen, het staat nog in de kinderschoenen. In zulke regelingen kun je afhankelijk van je leeftijdsfase zelf bepalen hoeveel pensioen in een opbouwperiode wilt opbouwen. Ben je bijvoorbeeld in een dure fase, zoals bij studerende kinderen, dan kun je even wat minder premie gaan opbouwen.

Vijftigplus en vervroegd pensioen

Wat echter voor vijftigplussers heel vervelend is, dat opschuiving van de richtlijn ook gaat betekenen dat je pas op een latere leeftijd met vervroegd pensioen kan. Bij veel pensioenfondsen kun je bijvoorbeeld al op 62,5 jarige leeftijd met pensioen. Je ontvangt dan minder, maar het kan toch een mooie overbrugging zijn voor de periode dat je geen WW-uitkering meer ontvangt, niet in de bijstand kan (wegens een vermogen, meestal een eigen huis of een werkende partner). Vaak is dat ongeveer 70% van de het pensioenbedrag dat je bij de richtleeftijd ontvangt.

Echter als die leeftijd gaat schuiven wordt het gat tussen daadwerkelijke AOW en de ingangsdatum van je vervroegd pensioen groter. Je kunt bijna zeker stellen dat pensioenfondsen dat niet willen en dat de datum dat je met vervroegd pensioen kan, gaat verschuiven naar 64 jaar.

Het betekent dat nog meer vijftigplussers en 55plussers afhankelijk zijn van betaald werk. Want hebben zij dat niet, dan is er een grotere periode van geen inkomsten, tenzij je zo rijke partner hebt dat het niets uitmaakt.

Vacatures voor 50plus

vijftigplussers

gebruik je energie

Er is dus ook maar 1 advies, zorg dat je als vijftigplusser of ouder aan het werk blijft. Een stage als start voor een nieuw baan, is nog niet zo gek. Schrijf je in als stagiair.

 

GA direct naar Inschrijven als stagiair