Experientia Docet, werk voor 50plussers

Werkt voor 50plussers en werkgevers

Neem direct contact op
0653771343
info@stage50plus.nl

Blog

Vijftig plus aan de slag, generatiemanagement

Ook in Europa is het doorgedrongen. Wanneer we allemaal ouder worden en de pensioen en AOW leeftijd schuift op, moeten ook oudere werknemers een kans krijgen.

In dit artikel wordt gepleit voor generatiemanagement, teams van arbeidskrachten instellen die een diversiteit van leeftijdsopbouw hebben.

Europa pleit voor generatiemanagement

Vakbonden en werkgevers slaan de handen ineen om te zorgen dat oudere werknemers langer zinvol kunnen doorwerken. Oudere en jongere werknemers moeten meer kennis en ervaring met elkaar delen. Dat staat in het werkprogramma ‘Actief ouder worden’. Europese werkgevers- en werknemersorganisaties hebben het in Brussel gepresenteerd.

Werknemers moeten kunnen blijven werken tot de wettelijke pensioenleeftijd. In plaats van concurrentie tussen oudere en jonge werknemers moet juist samenwerking tussen de generaties worden bevorderd, aldus het programma. Zo moeten trainingsprogramma’s ook voor oudere werknemers beschikbaar zijn, met name voor ICT-toepassingen op het werk.

Alle generaties in het team

Ook zouden teams op de werkvloer zo veel mogelijk samengesteld moeten worden uit werknemers van alle leeftijdscategorieën. En bedrijven moeten meer voorzorgsmaatregelen nemen om gezondheidsrisico’s voor oudere werknemers te beperken, en waar nodig de werkomstandigheden en werkwijze aanpassen. De Europese sociale partners gaan de komende jaren de uitvoering van dit actieprogramma in de lidstaten nauwkeurig volgen.

(ANP) (15/3/2017)